STT Vấn đề của khách hàng Giải pháp Chi phí Bảo hành
1 Hỏng kính Thay kính cảm ứng 400.000 VNĐ 10 năm
2 Hỏng màn hình cảm ứng Thay màn 1.200.000 VNĐ 10 năm
3 Hỏng pin Thay pin 400.000 VNĐ 13 tháng
4 Hỏng loa, mất tiếng, rè Thay loa 400.000 VNĐ 10 năm
5 Hỏng camera sau, mờ Thay camera sau 350.000 VNĐ 10 năm
6 Hỏng camera trước Thay camera trước 350.000 VNĐ 10 năm
7 Hỏng sạc, sạc chập chờn Thay cáp chân sạc 400.000 VNĐ 10 năm
8 Hỏng nút Home Thay cáp Home 300.000 VNĐ 10 năm
9 Hỏng Wifi do cáp Thay cáp Wifi 350.000 VNĐ 10 năm
10 Hỏng nút volume, nút nguồn Thay cáp volume, nút nguồn 350.000 VNĐ 10 năm
11 Thay IC Audio 600.000 VNĐ 3 tháng
12 Thay IC camera 500.000 VNĐ 3 tháng
13 Không hiển thị màn hình Thay IC hiển thị 800.000 VNĐ 3 tháng
14 Không lên nguồn Thay IC nguồn 700.000 VNĐ 3 tháng
15 Mất sóng Wifi Thay IC Wifi 600.000 VNĐ 3 tháng
16 Không sạc được Thay IC USB 600.000 VNĐ 3 tháng
17 Quên hoặc mất iCloud Phá iCloud 3G thành Wifi 600.000 VNĐ Không BH