STT Vấn đề của khách hàng Giải pháp Chi phí Bảo hành
1 Hỏng kính Thay kính cảm ứng 2.000.000 VNĐ 10 năm
2 Hỏng màn hình cảm ứng Thay màn 6.000.000 VNĐ 10 năm
3 Hỏng pin Thay pin Liên hệ 13 tháng
4 Hỏng loa, mất tiếng, rè Thay loa Liên hệ 10 năm
5 Hỏng camera sau, mờ Thay camera sau Liên hệ 10 năm
6 Hỏng camera trước Thay camera trước Liên hệ 10 năm
7 Hỏng sạc, sạc chập chờn Thay cáp chân sạc Liên hệ 10 năm
8 Hỏng nút Home Thay cáp Home Liên Hệ 10 năm
9 Hỏng Wifi do cáp Thay cáp Wifi Liên hệ 10 năm
10 Hỏng nút volume, nút Home Thay cáp volume, nút Home Liên hệ 10 năm
11 Hỏng IC Audio Thay IC Audio 1.600.000 VNĐ 3 tháng
12 Hỏng IC camera Thay IC camera Liên hệ 3 tháng
13 Không hiển thị màn hình Thay IC hiển thị Liên hệ 3 tháng
14 Không lên nguồn Thay IC nguồn 1.800.000 VNĐ 3 tháng
15 Mất sóng Wifi Thay IC Wifi 1.800.000 VNĐ 3 tháng
16 Không sạc được Thay IC USB Liên hệ 3 tháng
17 Quên hoặc mất iCloud Phá iCloud 3G thành Wifi 2.000.000 VNĐ Không BH
18 Thay vỏ 2.800.000 VNĐ Không BH