STT Vấn đề của khách hàng Giải pháp Thời gian Chi phí Bảo hành
1 Hỏng pin Thay pin Pisen 20-30 phút 300.000 VNĐ 13 tháng
2 Hỏng màn hình cảm ứng Thay màn hình 20-30 phút 700.000 VNĐ 10 năm
3 Hỏng camera trước Thay camera trước 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
4 Hỏng míc thoại Thay cáp chân sạc 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
5 Hỏng gạt rung, volume Thay cáp rung, volume 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
6 Hỏng phím nút nguồn Thay cáp phím nút nguồn 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
7 Hỏng camera sau, mờ Thay camera sau 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
8 Hỏng loa trong: nhỏ, rè Thay loa thoại 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
9 Hỏng loa ngoài: nhỏ, rè Thay loa ngoài 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
10 Hỏng rung, rè Thay củ rung 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
11 Hỏng sóng wifi Thay anten wifi 20-30 phút  150.000 VNĐ 10 năm
12 Hỏng nút Home Thay nút Home 20-30 phút  150.000 VNĐ 10 năm
13 Hỏng kính Thay kính 200.000 VNĐ 10 năm
14 Hỏng kính camera sau Thay kính camera sau 150.000 VNĐ  Không BH
15 Thay vỏ  20-30 phút 350.000 VNĐ  Không BH
16 Không dùng được Wifi Sửa main/ Thay IC Wifi  20-30 phút 450.000 VNĐ 3 tháng
17 Hỏng sạc Sửa main/ Thay IC USB  20-30 phút 450.000 VNĐ 3 tháng
18 Hỏng cảm ứng, hiển thị Sửa main/ Thay IC cảm ứng  20-30 phút 450.000 VNĐ 3 tháng
19 Hỏng sóng Sửa main/ Thay IC sóng 20-30 phút 400.000 VNĐ 3 tháng
20 Hỏng nguồn Sửa main/ Thay IC nguồn  20-30 phút 400.000 VNĐ 3 tháng
21 Không có âm thanh Sửa main/ Thay IC audio  20-30 phút 500.000 VNĐ 3 tháng
22 Không dùng được camera Sửa main/ Thay IC camera  20-30 phút 500.000 VNĐ 3 tháng
23 Gọi điện màn hình không tắt Sửa main/ Thay IC cảm biến tiệm cận  20-30 phút 500.000 VNĐ  3 tháng
24 Lỗi ổ cứng Thay ổ cứng 16GB  20-30 phút 500.000 VNĐ 3 tháng
25 Thay phản quang 150.000 VNĐ Không BH
26 Vệ sinh máy  20-30 phút 50.000 VNĐ  Không BH