STT Vấn đề của khách hàng Giải pháp Thời gian Chi phí Bảo hàng
1

Hỏng pin

Thay pin 20-30 phút 400.000 VNĐ 13 tháng
1

Hỏng pin

Thay pin Pisen 20-30 phút 450.000 VNĐ 13 tháng
3 Hỏng màn hình cảm ứng Thay màn hình 20-30 phút 1.400.000 VNĐ 10 năm
4 Hỏng camera trước Thay camera trước 20-30 phút 450.000 VNĐ 10 năm
5 Hỏng míc thoại Thay cáp chân sạc 20-30 phút 400.000 VNĐ 10 năm
6 Hỏng gạt rung, volume Thay cáp rung, volume 20-30 phút 350.000 VNĐ 10 năm
7 Hỏng phím nút nguồn Thay cáp phím nút nguồn 20-30 phút 350.000 VNĐ 10 năm
8 Hỏng camera sau, mờ Thay camera sau 20-30 phút 500.000 VNĐ 10 năm
9 Hỏng loa trong: nhỏ, rè Thay loa thoại 20-30 phút 300.000 VNĐ 10 năm
10 Hỏng loa ngoài: nhỏ, rè Thay loa ngoài 20-30 phút 350.000 VNĐ 10 năm
11 Hỏng rung, rè Thay củ rung 20-30 phút 350.000 VNĐ 10 năm
12 Hỏng sóng wifi Thay anten wifi 20-30 phút 350.000 VNĐ 10 năm
13 Hỏng nút Home Thay nút Home 20-30 phút 350.000 VNĐ 10 năm
14 Hỏng kính Thay kính 450.000 VNĐ 10 năm
15 Hỏng kính camera sau Thay kính camera sau 200.000 VNĐ Không BH
16 Thay vỏ  20-30 phút 600.000 VNĐ Không BH
17 Không dùng được Wifi Sửa main/ Thay IC Wifi  20-30 phút 1.200.000 VNĐ 3 tháng
18 Hỏng sạc Sửa main/ Thay IC USB  20-30 phút 800.000 VNĐ 3 tháng
19 Hỏng cảm ứng, hiển thị Sửa main/ Thay IC cảm ứng  20-30 phút 1.000.000 VNĐ 3 tháng
20 Hỏng sóng Sửa main/ Thay IC sóng 20-30 phút 900.000 VNĐ 3 tháng
21 Hỏng nguồn Sửa main/ Thay IC nguồn  20-30 phút 1.100.000 VNĐ 3 tháng
22 Không có âm thanh Sửa main/ Thay IC audio  20-30 phút 900.000 VNĐ 3 tháng
23 Không dùng được camera Sửa main/ Thay IC camera  20-30 phút 800.000 VNĐ 3 tháng
24 Gọi điện màn hình không tắt Sửa main/ Thay IC cảm biến tiệm cận  20-30 phút 1.000.000 VNĐ  3 tháng
25 Hỏng ổ cứng Thay ổ cứng 16GB  20-30 phút 1.600.000 VNĐ 3 tháng
26 Vệ sinh máy  20-30 phút 150.000 VNĐ Không BH
27 Phím Home không bấm được Thay cáp Home nối dài 300.000 VNĐ  10 năm
28 Thay phản quang 300.000 VNĐ  Không BH
29 Độ vỏ lên 8/8 Plus 850.000 VNĐ  Không BH