STT Vấn đề của khách hàng Giải pháp Thời gian Chi phí Bảo hành
1 Hỏng pin Thay pin 20-30 phút 1.250.000 VNĐ 13 tháng
2 Hỏng pin Thay pin Pisen 20-30 phút Liên hệ 13 tháng
3 Hỏng màn hình cảm ứng Thay màn hình 20-30 phút 6.200.000 VNĐ 10 năm
4 Hỏng camera trước Thay camera trước 20-30 phút 1.700.000 VNĐ 10 năm
5 Hỏng míc thoại Thay cáp chân sạc 20-30 phút 1.200.000 VNĐ 10 năm
6 Hỏng gạt rung, volume Thay cáp rung, volume 20-30 phút Liên hệ 10 năm
7 Hỏng phím nút nguồn Thay cáp phím nút nguồn 20-30 phút 1.400.000 VNĐ 10 năm
8 Hỏng camera sau, mờ Thay camera sau 20-30 phút 2.800.000 VNĐ 10 năm
9 Hỏng loa trong: nhỏ, rè Thay loa thoại 20-30 phút 1.000.000 VNĐ 10 năm
10 Hỏng loa ngoài: nhỏ, rè Thay loa ngoài 20-30 phút 1.300.000 VNĐ 10 năm
11 Hỏng rung, rè Thay củ rung 20-30 phút 1.300.000 VNĐ 10 năm
12 Hỏng sóng wifi Thay anten wifi 20-30 phút Liên hệ 10 năm
13 Hỏng nút Home Thay nút Home 20-30 phút Liên hệ 10 năm
14 Hỏng kính Thay kính  20-30 phút 1.800.000 VNĐ 10 năm
15 Hỏng kính camera sau Thay kính camera sau  20-30 phút 700.000 VNĐ  Không BH
16 Thay vỏ  20-30 phút 2.800.000  Không BH
17 Không dùng được Wifi Sửa main/ Thay IC Wifi  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
18 Hỏng sạc Sửa main/ Thay IC USB  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
19 Hỏng cảm ứng, hiển thị Sửa main/ Thay IC cảm ứng  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
20 Hỏng sóng Sửa main/ Thay IC sóng 20-30 phút Liên hệ 3 tháng
21 Hỏng nguồn Sửa main/ Thay IC nguồn  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
22 Không có âm thanh Sửa main/ Thay IC audio  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
23 Không dùng được camera Sửa main/ Thay IC camera  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
24 Gọi điện màn hình không tắt Sửa main/ Thay IC cảm biến tiệm cận  20-30 phút Liên hệ  3 tháng
25 Hỏng ổ cứng Thay ổ cứng 16GB  20-30 phút Liên hệ 3 tháng
26 Vệ sinh máy 300.000 VNĐ Không BH
27 Phím Home không bấm được Thay cáp Home nối dài 20-30 phút Liên hệ 10 năm
28 Thay phản quang 1.100.000 VNĐ Không BH
29 Độ vỏ lên 8/8 Plus Liên hệ Không BH